Polecane szkolenia

Kurs jest propozycją dla osób chcących nabyć pełne uprawnienia do wykonywania zawodu drwala,
operatora pilarki, wykaszarki. Warto wiedzieć, że oferta jest skierowana zarówno do osób chcących kształcić się we własnym zakresie jak również do właścicieli firm leśnych, tartaków, pracowników terenów zielonych itp.
Jesteśmy jedyną placówką oświatową w okolicy, która posiada zgodę – Akredytację Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na organizację kursu zawodowego drwal – pilarz

Szkolenia mają na celu przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji – „E”
i dozoru – „D”

 • urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających
  i zużywających energię elektryczną.(G1)
 • urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających
  i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne. (G2)
 • urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających
  i zużywających paliwa gazowe. (G3)

Bezpośrednio po szkoleniu Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza egzamin ustny, po którym uzyskuje się Państwowe Świadectwo Kwalifikacji. Kursy prowadzone są przez praktyków
z wieloletnim doświadczeniem, co wpływa na wysoką zdawalność.

Celem kursów jest uzyskanie wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych operatora maszyn
 i urządzeń roboczych budowlanych i drogowych, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Zajęcia odbywają się zgodnie
z programami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po zakończonym kursie jego uczestnik zdaje egzamin przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnik otrzymuje Książeczkę Operatora potwierdzającą uzyskane uprawnienia.

Celem kursów jest uzyskanie wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych z zakresu obsługi lub konserwacji urządzeń transportu bliskiego(wózki jezdniowe, ładowarki teleskopowe, żurawie przenośne i samojezdne, podesty, suwnice itp.). Zajęcia odbywają się zgodnie
z programami zatwierdzonymi przez UDT. Wszystkie wyżej wymienione kursy kończą się egzaminem dającym uprawnienia honorowane w całym kraju (zaświadczenie kwalifikacyjne) przeprowadzanym przez Komisję Egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego.

Kurs przygotowuje do podjęcia pracy z osobami niepełnosprawnymi i osobami starszymi zarówno w warunkach domowych, placówkach opiekuńczych, sanatoriach, hospicjach. Kurs ma za zadanie przygotować uczestników do udzielania porad i pomocy dotyczących zaspokojenia potrzeb
i rozwiązywania problemów, jak opiekować się osobą niepełnosprawną, starszą, pobudzać aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biopsychospołecznych.
Zapewniamy wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe.

Kurs jest propozycją dla osób chcących nabyć pełne uprawnienia do wykonywania zawodu drwala,
operatora pilarki, wykaszarki. Warto wiedzieć, że oferta jest skierowana zarówno do osób chcących kształcić się we własnym zakresie jak również do właścicieli firm leśnych, tartaków, pracowników terenów zielonych itp.
Jesteśmy jedyną placówką oświatową w okolicy, która posiada zgodę – Akredytację Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na organizację kursu zawodowego drwal – pilarz

Szkolenia mają na celu przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji – „E”
i dozoru – „D”

 • urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających
  i zużywających energię elektryczną.(G1)
 • urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających
  i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne. (G2)
 • urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających
  i zużywających paliwa gazowe. (G3)

Bezpośrednio po szkoleniu Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza egzamin ustny, po którym uzyskuje się Państwowe Świadectwo Kwalifikacji. Kursy prowadzone są przez praktyków
z wieloletnim doświadczeniem, co wpływa na wysoką zdawalność.

Celem kursów jest uzyskanie wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych operatora maszyn
 i urządzeń roboczych budowlanych i drogowych, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Zajęcia odbywają się zgodnie
z programami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po zakończonym kursie jego uczestnik zdaje egzamin przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnik otrzymuje Książeczkę Operatora potwierdzającą uzyskane uprawnienia.

Celem kursów jest uzyskanie wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych z zakresu obsługi lub konserwacji urządzeń transportu bliskiego(wózki jezdniowe, ładowarki teleskopowe, żurawie przenośne i samojezdne, podesty, suwnice itp.). Zajęcia odbywają się zgodnie
z programami zatwierdzonymi przez UDT. Wszystkie wyżej wymienione kursy kończą się egzaminem dającym uprawnienia honorowane w całym kraju (zaświadczenie kwalifikacyjne) przeprowadzanym przez Komisję Egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego.

Kurs przygotowuje do podjęcia pracy z osobami niepełnosprawnymi i osobami starszymi zarówno w warunkach domowych, placówkach opiekuńczych, sanatoriach, hospicjach. Kurs ma za zadanie przygotować uczestników do udzielania porad i pomocy dotyczących zaspokojenia potrzeb
i rozwiązywania problemów, jak opiekować się osobą niepełnosprawną, starszą, pobudzać aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biopsychospołecznych.
Zapewniamy wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe.

Aktualności

Bądź na bieżąco

Kursy i szkolenia

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową. Oprócz podanych przykładów istnieje możliwość zorganizowania szkoleń z innych dziedzin zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami klienta.
W przypadku zainteresowania, uprzejmie prosimy o kontakt.

OPERATORZY MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH

 • Koparkoładowarki
 • Koparki (jedno-wielo naczyniowe, łańcuchowe)
 • Ładowarki jednonaczyniowe
 • Równiarki
 • Koparkospycharki
 • Spycharki
 • Zgarniarki

OPERATORZY MASZYN DO ROBÓT DROGOWYCH

 • Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne
 • Walce drogowe
 • Frezarki
 • Remontery

MASZYNY i URZĄDZENIA BUDOWLANE

 • Zespoły maszyn do produkcji, rozkładania mas betonowych
 • Betoniarki
 • Sprężarki
 • Pompy do betonu
 • Podajniki do betonu
 • Agregaty tynkarskie
 • Rusztowania budowlane

MASZYNY LEŚNE

 • Harwester
 • Forwarder
 • Żurawie przenośne KAT II Ż (HDS), samojezdne
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe – KAT II WJO
 • Ładowarki teleskopowe(wózki jezdniowe specjalizowane ze zmiennym wysięgiem KAT I WJO
 • Wózki jezdniowe naładowne, platformowe
  z napędem silnikowym
 • Grupa 1: kursy elektryczne
 • Grupa 2: kursy energetyczne
 • Grupa 3: kursy gazowe
 • Szkolenie podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin
 • Szkolenie uzupełniające w zakresie stosowanie środków ochrony roślin
 • Szkolenie podstawowe w zakresie integrowanej produkcji roślin
 • Szkolenie uzupełniające w zakresie integrowanej produkcji roślin
 • Szkolenie podstawowe w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin
 • Szkolenie uzupełniające w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin
 • Szkolenia BHP dla pracowników
 • Szkolenia BHP dla pracodawców i osób kierującymi pracownikami
 • Warsztaty psychologiczne
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • Doradztwo zawodowe
 • Autoprezentacja, komunikacja interpersonalna
 • Trening autoprezentacji z poprawą wizerunku
 • Stylizacja i wizaż
 • Aktywizacja zawodowa i techniki poszukiwania pracy
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
 • Opiekunka dziecięca
 • Opiekun osób zależnych
 • Pomoc nauczyciela przedszkola
 • Zajęcia z zakresu fizjoterapii z opieka nad osobami starszymi
 • Język niemiecki dla opiekunów osób starszych
 • Język angielski dla opiekunów osób starszych
 • Sanitariusz szpitalny
 • Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym
 • Szkolenie dla dziennego opiekuna
 • Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku
  i klubie dziecięcym
 • Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna
 • Szkolenia BHP dla pracowników
 • Szkolenia BHP dla pracodawców i osób kierującymi pracownikami

BUDOWLANE I TECHNICZNE

 • Brukarz
 • Glazurnik
 • Technolog robót wykończeniowych
 • Robotnik budowlany
 • Malarz/Szpachlarz
 • Specjalista robót elewacyjnych oraz systemu ociepleń budynków
 • Kamieniarz budowlany
 • Hydraulik
 • Stolarz
 • Kurs przygotowujący w zawodzie stolarz meblowy
 • Tapicer
 • Renowacja mebli/renowacja mebli tapicerowanych
 • Monter paneli podłogowych i PCV
 • Projektowanie wnętrz
 • Robotnik gospodarczy
 • Monter instalacji sanitarnej
 • Monter kanałów wentylacyjnych
 • Drwal-Pilarz

GASTRONOMICZNE

 • Kucharz
 • Kelner
 • Barman
 • Barista
 • Rzeźnik – wędliniarz
 • Pomoc kuchenna
 • Organizacja przyjęć okolicznościowych

KOSMETYCZKA / FRYZJER

 • Kurs kosmetyczny (z elementami wizażu)
 • Stylizacja i zdobienie paznokci
 • Profesjonalna pielęgnacja twarzy
 • Wiedza o kosmetykach i suplementach diety
 • Kurs fryzjerski

INFORMATYCZNE

 • Podstawy obsługi komputera
 • MS Office – Pakiet biurowy
 • Kurs komputerowy ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)
 • Aktywizacja zawodowa z podstawami obsługi komputera
 • Grafik komputerowy z umiejętnością projektowania stron www
 • Kurs szybkiego pisania na klawiaturze komputerowej
 • Szkolenie techniczne – instalator i serwisant sprzętu komputerowego, sieci oraz oprogramowania w firmach

KADROWO – KSIĘGOWE

 • Mała księgowość
 • Księgowość zaawansowana (prowadzanie pełnych ksiąg handlowych)
 • Kurs kadrowo – księgowy z obsługą programów specjalistycznych
 • Obsługa programów do fakturowania i programów magazynowo handlowych
 • Kadry i płace

INNE ZAWODOWE

 • Ogrodnik terenów zielonych
 • Florystyka i bukieciarstwo
 • Konsultant ślubny
 • Krawiectwo
 • Wulkanizator
 • Groomer – fryzjerstwo i pielęgnacja zwierząt

HANDLOWO – BIUROWE

 • Pracownik administracyjno – biurowy
 • Profesjonalna asystentka/ sekretarka
 • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
 • Magazynier (z obsługą wózków widłowych
   i egzaminem UDT)
 • Profesjonalny handlowiec/ przedstawiciel handlowy
 • Promotor sprzedaży – hostessa
 • Zaopatrzeniowiec
 • Specjalista administracyjno – finansowy firmy handlowo – usługowej
 • Moja mała firma z obsługą komputera oraz kas fiskalnych
 • ABC Przedsiębiorczości
 • Obsług kas fiskalnych

RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE

 • Filcowanie
 • Decoupage
 • Artystyczne pakowanie prezentów
 • Ceramika
 • Wikliniarstwo
 • Witraż

O nas

Jesteśmy instytucją szkoleniową, która działa na rynku oświatowym od 1990 r. Naszym celem jest organizacja kursów
 i szkoleń dostosowanych do potrzeb stale zmieniającego się rynku pracy. Dlatego, też dokładamy wszelkich starań,
aby oferta prowadzonych przez nas szkoleń była na bieżąco aktualizowana. Oferowane przez nas szkolenia umożliwiają zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji, zarówno w zawodach typowo robotniczych, branży handlowej, usługowej czy opiekuńczej, jak i związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Co należy wiedzieć o dofinansowaniu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

 • udział w szkoleniach musi odbywać się z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą (o dofinansowanie występuje pracodawca);
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą ubiegać się o dofinansowanie dla siebie (jako pracodawcy) o ile zatrudniają w swojej firmie przynajmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę;
 • w wypadku starania się o dofinansowanie udziału w szkoleniu pracownika nie ma znaczenia rodzaj umowy o pracę (np. na czas określony, na zastępstwo), ani jej wymiar (1/2 etatu, 1/8 etatu);
 • wysokość dofinansowania w wypadku mikro przedsiębiorcy wynosi do 100% wartości szkolenia, a dla pozostałych firm 80% wartości szkolenia;
 • maksymalna wysokość dofinansowania (na jednego pracownika) nie może przekroczyć 3 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia;
 • przedsiębiorca uzyskujący dofinansowanie otrzymuje tzw. pomoc de minimis(wartość pomocy de minimis przyznana jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 tys. EUR w ciągu trzech ostatnich lat);
 • szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zwolnione są z podatku VAT.

Kto udziela wsparcia?

 • Dofinansowania udzielają Powiatowe Urzędy Pracy właściwe dla miejsca prowadzenia działalności przedsiębiorcy starającego się o dofinansowanie. Właściwy terytorialnie Urząd Pracy rozpatruje złożone wnioski, podpisuje umowę z przedsiębiorcą i wypłaca dofinansowanie.

Jakie wypełnić dokumenty?

 • każdy Urząd Pracy określa jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Najczęściej jest to prosty wniosek
  o dofinansowanie zawierający dane firmy, dane pracowników delegowanych na szkolenie i krótkie uzasadnienie wybranych form wsparcia, a także dokumenty związane
   z udzieleniem pomocy de minimis. Niektóre UP mogą dodatkowo wymagać programu szkolenia lub bardziej szczegółowych informacji kosztorysowych;
 • dokumenty są do pobrania na stronach internetowych właściwych terytorialnie Urzędów Pracy w zakładce związanej z Krajowym Funduszem Szkoleniowym.


Jeśli masz problem z wypełnieniem wniosku, zgłoś się do nas.
Oferujemy bezpłatną pomoc w wypełnianiu dokumentów.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z biurem Ośrodek Kursów i Szkoleń ECEiT Leszek Czubiński

Szkolenia dofinansowane z Urzędów Pracy

Współpracujemy z Urzędami Pracy na terenie całej Polski. Naszym celem jest profesjonalne przeszkolenie osób, które chcą uzyskać nowy zawód lub podnieść swoje kwalifikacje.

Szkolenia finansowane przez Urząd Pracy mają charakter kompleksowy i są łączone z innymi szkoleniami tak, by zapewnić jak najlepszy start w profesjonalnej karierze zawodowej.
Osoba kierowana przez Urząd Pracy na szkolenie do naszej firmy może skorzystać z całej proponowanej oferty szkoleniowej, możemy także przygotować szkolenie w trybie indywidualnym – idealnie dopasowując się do indywidualnych oczekiwań uczestnika.

Kto może skorzystać z bezpłatnych szkoleń?

Jeśli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w urzędzie pracy i znalazłaś/eś firmę, która zatrudni Cię po skończonych kursach lub planujesz rozpocząć własną działalność gospodarczą, możesz skorzystać z organizowanych przez nas szkoleń, a Twój Urząd Pracy sfinansuje Ci szkolenie!

Co podlega finansowaniu?

 • koszt szkolenia,
 • ubezpieczenie uczestnika szkolenia,
 • dojazdy na szkolenie,
 • dodatki szkoleniowe,
 • fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • zakup produktów do pracy.

Jeśli masz problem z wypełnieniem wniosku, zgłoś się do nas.
Oferujemy bezpłatną pomoc w wypełnianiu dokumentów.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z biurem Ośrodek Kursów i Szkoleń ECEiT Leszek Czubiński

Praca dla trenerów

Zachęcamy wykładowców/trenerów/instruktorów praktycznej nauki zawodu do współpracy 
w zakresie organizowanych przez naszą firmę szkoleń.

W celu współpracy prosimy o kontakt